CURRICULA > CONTINUING EDUCATION > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ TÄYDENNYSKOULUTUS (USG), LAUREA OTANIEMI > RAJATUN LÄÄKKEENMÄÄRÄÄMISEN ERIKOISPÄTEVYYDEN EDELLYTTÄMÄ KOULUTUS
Continuing education

Rajatun lääkkeenmääräämisen erikoispätevyyden edellyttämä koulutus

Autumn 2017

Classification
Select visible years, semesters and periods (when only one year is selected) by clicking buttons below. (S = Spring, A = Autumn)
Year of study 1 2
Search: ECTS 1 2 1A 1S 2A 1 2 1
LÄÄKEHOIDON EETTINEN JA JURIDINEN TIETOPERUSTA HOITOTYÖSSÄ
               
Orientaatio, tuutorointi ja sairaanhoitajan laajennettu tehtävänkuva 1
 
   
   
Lääkehoidon etiikka ja juridiikka 5
 
   
   
50500500
KLIININEN TUTKIMINEN, PÄÄTÖKSENTEKO JA HOITOTYÖN TOTEUTTAMINEN
               
Tautioppi 5
 
   
   
Kliininen tutkiminen 2
 
   
   
Basics of Patofysiology 1
 
   
   
Päätöksenteko ja kliininen hoitotyön toteuttaminen 7
 
   
   
15015001500
FARMAKOLOGIA JA LÄÄKKEEN MÄÄRÄÄMINEN
               
Farmakologia 11
 
   
   
Reseptioppi 1
 
   
   
11011001100
TURVALLINEN LÄÄKEHOITO ASIAKASTILANTEISSA
               
Kliininen hoitotyö 2  
   
   
Työssä tapahtuva oppiminen 10
 
   
   
12312031203
ECTS credits per period / semester / academic year 43 3 43 0 3 43 0 3

Due to the timing of optional and elective courses, credit accumulation per semester / academic year may vary.