Siirry suoraan sisältöön

Opetussuunnitelmat


Opetussuunnitelma on opintojen ja opetuksen suunnittelun väline opiskelijalle ja opettajalle. Sen pohjalta tehdään HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Opetussuunnitelma kuvaa opiskelijan osaamisen kehittymistä kohti asiantuntijuutta.

Opetussuunnitelmissa on määritelty koulutuksen edellyttämä osaaminen. Opetussuunnitelma kuvaa opintojen rakenteen.

Tutkinnot rakentuvat ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opintokokonaisuuksista eli moduuleista. Moduulin tavoitteissa kuvataan koko opintokokonaisuuden tavoitteet. Moduulin opinnot voivat toteutua niin opintojaksoina kuin projekteina, joilla on omat tarkemmat tavoitteensa.

Opintojen ydinosaaminen muodostaa tutkinnon osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentävän osaamisen opintoja. Toisen tutkinnon ydinosaaminen voi olla tutkinnon täydentävää osaamista. Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisen tutkinnon rakentamiseen.

Opintotarjonta suunnitellaan lukukausittain. Tällöin täsmennetään opintojaksojen toteutussuunnitelmat, joissa kuvataan tarkemmin opintojen toteutustapa kuten tarkennetut sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä toteutusaikataulu ja opetuskieli.

Laurea-ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja noudattavat eurooppalaista ja kansallista tutkintojen viitekehystä. Osaamisperustaisuudella tarkoitetaan, että osaamistavoitteet on kuvattu siten, että niissä kerrotaan, mitä opiskelijan odotetaan tietävän tai pystyvän tekemään saadakseen hyväksytyn arvosanan. Osaamistavoitteet voivat liittyä myös saavutettuun asenteeseen. Opetussuunnitelman rakenteessa on pyritty siihen, että aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen osaksi tutkintoa on joustavaa. Opetussuunnitelmia arvioidaan ja kehitetään säännöllisesti tulevaisuuden osaamistarpeet sekä työelämän ja opiskelijoiden näkemykset huomioiden.