Siirry suoraan sisältöön

Opetussuunnitelmat


Yleistä opetussuunnitelmista

Opetussuunnitelmassa kuvataan koulutuksen osaamistavoitteet. Laureassa järjestetään ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta sekä erikoistumiskoulutusta ja muuta koulutusta. Jokaisella opiskelijaryhmällä on oma opetussuunnitelmansa.

Opetussuunnitelma on opintojen ja opetuksen suunnittelun väline opiskelijalle ja opettajalle. Sen pohjalta tehdään opiskelijalle HOPS eli henkilökohtainen oppimissuunnitelma sekä kullekin opintojaksolle ja projektiopinnolle toteutussuunnitelma opettajan toimesta.

Opetussuunnitelma kuvaa opiskelijan osaamisen kehittymistä kohti alansa asiantuntijuutta. Mahdollisissa opetussuunnitelman liitteissä kuvataan mm. opintojen rakennetta ja suoritustapaa.

Tutkintoon johtavan koulutuksen opetussuunnitelmista ja opiskelijan HOPSista

Huomaathan, että voimassa olevat täydentävän osaamisen opinnot on esitetty lukuvuosikohtaisissa erillisissä täydentävän osaamisen opetussuunnitelmissa. Muutoksia opinnoissa ei päivitetä koulutuksen aloitusryhmäkohtaiseen opetussuunnitelmaan.

Muuttuneiden opintojen päivityksestä HOPSille vastaa ensisijaisesti opiskelija itse. Tarkista, että opetussuunnitelmassa olevan opinnon ja HOPSissa olevan opinnon koodi vastaavat toisiaan.

Opetussuunnitelmasta käy ilmi tuleva opintotarjonta

Tutkintoon johtavan koulutuksen opintotarjonta suunnitellaan siten, että alustava opintotarjonta seuraavalle vuodelle julkaistaan syyskuun alussa.

Toteutussuunnitelmat täydennetään opettajien toimesta siten, että ne ovat luettavissa noin kaksi viikkoa ennen kuin toteutukselle ilmoittautuminen alkaa. Opintojaksojen toteutussuunnitelmissa kuvataan tarkemmin opintojen toteutustapa, kuten tarkennetut sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä toteutusaikataulu ja opetuskieli.

Tarjontakorit apuna opintotarjonnan tarkastelussa

Tarjontakoreja käytetään kokoamaan mm. Laurean kesäopintotarjonta sekä loppukevään ja loppusyksyn ilmoittautumisessa auki olevat opintototeutukset. Tarjontakoreista löytyy myös koonti MOOC-opinnoista (MOOC = massive open online course), joissa opinnossa eteneminen on usein joustavaa ja opintoon ilmoittautuminen auki jatkuvasti.

Infoa

Kuvituskuva


Navigointiohjeeksi

Huomaathan, että ryhmän opetussuunnitelma voi löytyä joko kampuskohtaisen tai yhteisen opetussuunnitelman alta.


Kuvituskuva


Muistilista opintojen suunnitteluun

1. Tutustu opetussuunnitelmaan.

2. Pidä HOPSisi aina ajan tasalla opintotoiveittesi osalta ne ajoittaen.

3. Ilmoittautumisen ollessa ajankohtaista tarkista Lukkarikoneella opintotarjonta, opinnon toteutussuunnitelma ja aikataulu.

4. Ilmoittaudu toteutukselle.