Siirry suoraan sisältöön

Espanjan kielen perusteet 1 (5 op)

Toteutuksen tunnus: R0083-3020

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

28.11.2022 - 08.01.2023

Ajoitus

16.02.2023 - 11.05.2023

Opintopistemäärä

5 op

Virtuaaliosuus

5 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Leppävaara, liko

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOY2), Yhteiset opinnot

Opettaja

  • Virpi Castren

Vastuuopettaja

Virpi Castren

Ajoitusryhmät

  • Avoin AMK (Koko: 5. Avoin AMK: 5.)

Ryhmät

  • TOY222SY
    Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Yhteiset opinnot

Pienryhmät

  • Avoin AMK

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- kielen perusrakenteita ja perussanastoa
- viestiä kohdekielellä yksinkertaisissa tilanteissa
- kirjoittaa yksinkertaisia ohjattuja viestejä

Opiskelija tuntee kielialueen kulttuuria ja erityispiirteitä.
Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A1.

Toteutustapa

Opetus Zoomissa torstaisin klo 12.30 - 15.00
HUOM! Ensimmäisellä kerralla on PAKOLLINEN läsnäolo! Poissaolo katsotaan opintopaikasta luopumiseksi.

Opetuskerrat Zoomissa (10 kpl + lopputentti):
16.2.2023
23.2.2023
9.3. 2023
16.3. 2023
23.3.2023
6.4. 2023
13.4.2023
20.4.2023
27.4.2023
4.5.2023
11.5.2023 LOPPUTENTTI Canvasissa Proctorio-valvottuna

Läsnäolovelvollisuus istunnoilla pedagogisista syistä 50 %. Toisin sanoen enintään 4 opetuskertaa voi olla poissa. Poissaolokerrat eivät kuitenkaan voi olla viitenä peräkkäisenä viikkona, eikä poissaoloja voi korvata esim. ylimääräisillä kirjallisilla töillä.

Virtuaali-istuntoja varten tarvitset luonnollisesti tietokoneen, mikrofoni- ja kamerayhteyden. Kamera on pidettävä päällä break out -huoneissa ja pyydettäessä.

Oppimisalustana on Canvas ja istunnot Zoomissa. Linkit Canvasiin ja Zoom-istuntoihin lähetetään opintojaksoille hyväksytyille helmikuun alussa. Tarvitset myös Ventana 1 -oppikirjan, jota ilman tätä opintojaksoa ei voi suorittaa.

Bienvenidos!

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahlava, Hämäläinen, Rambla Lop: Ventana 1, oppikirja (digitaalinen tai painettu), lisämateriaali Canvasissa. Lisäksi verkkokaupasta voit ladata ilmaiset Ventanaan liittyvät sovellukset: Arttu (kirjan äänitiedostot) ja Sanastot (sisältää mm. erilaisia sanasto- ja sanontaharjoituksia).

Toteutuksen valinnaiset suoritustavat

EI vaihtoehtoisia suoritustapoja.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Aloitus 16.2.20203 ja lopputentti 11.5.2023.
Opintojakson tarkemmat tiedot löytyvät Canvasista, kun työtila aukeaa helmikuun 2023 alussa. Linkki Canvasiin lähetetään opintojaksoilla hyväksytyille sähköpostitse.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op vastaa n. 130 tuntia työntekoa.

Lisätietoja opiskelijoille

Lähtötaso: EI edeltävää osaamista, tarkoitettu niille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet espanjaa.

Opintojakson sisältö: ääntämistä, oikeinkirjoitusta ja intonaatiota.

Opiskelija oppii mm. kertomaan itsestään, työstään, opiskelustaan, mielipiteistään, tervehtimään, kysymään kuulumisia, asioimaan ravintolassa/baarissa.

Peruskielioppia: mm. artikkelit, substantiivien suku, adjektiivien taivutus, säännöllisten verbien preesenstaivutus, kysymyssanoja, lukusanoja, persoonapronomineja.

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Arviointiasteikko: Hyväksytty - hylätty.
Arviointiperusteet: jatkuva näyttö, aktiivisuus, kirjalliset ja suulliset tehtävät, kirjallinen loppukoe.
Tarkemmat arviointikriteerit tämän opintojakson Canvas-tilassa.