Siirry suoraan sisältöön

Opiskelutaidot ja ammatillinen orientoituminen (2 op)

Toteutuksen tunnus: YY00BN52-3140

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.07.2023

Opintopistemäärä

2 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Otaniemi

Opetuskielet

  • Suomi

Paikat

35 - 45

Koulutus

  • Fysioterapeuttikoulutus (SFG2), Laurea Otaniemi

Opettaja

  • Joni Heikkilä
  • Pauliina Louhiala-Hänninen

Vastuuopettaja

Pauliina Louhiala-Hänninen

Ryhmät

  • SFG222SN
    Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S22, Otaniemi

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
- suunnitella opintojaan huomioimalla aiemmin hankkimansa osaamisen ja alan tarjoamat työllistymismahdollisuudet
- hahmottaa kansainvälisyyden merkitystä työelämässä
- hahmottaa tarjolla olevat mahdollisuudet oman osaamisensa kehittämisessä
- soveltaa erilaisia opiskelutapoja
- arvioida omaa hyvinvointiaan ja sen merkitystä oman jaksamisensa kannalta
- arvioida ohjaus- ja tuentarpeensa
- arvioida ja kuvata omia vahvuuksiaan ja kehittymisen kohteitaan

Toteutustapa

Opintojakson aikana orientoidut opintojesi sisältöihin, tutkintorakenteeseen ja suunnittelet opintojesi etenemistä. Tämän lisäksi tunnistat omia vahvuuksiasi, kehittämisen kohteita ja omaa tapaasi opiskella. Opintojakson aikana käyt läpi myös hyvinvointiisi vaikuttavia tekijöitä.

Opintojakso koostuu kahdesta osiosta:

Opintojakson ensimmäisen osion (1 op) suoritus alkaa orientaatiotehtävällä, jonka teet opintojen alkaessa. Lisäksi osioon kuuluvat ryhmätapaamiset ja vähintään kaksi HOPS-keskustelua, joihin valmistaudut ennakkotehtävien avulla. Ensimmäisen osion avulla teet opiskelusuunnitelmasi, jota päivität opintojen edetessä.

Opintojakson toinen osio (1 op) muodostuu valinnaisista kokonaisuuksista, joista on sinulle eniten hyötyä opintojesi etenemisen kannalta. Suunnittelet yhdessä opettajatuutorisi kanssa, minkälaisia sisältöjä ja kokonaisuuksia sinun kannattaa valita. Näitä teemoja ovat mm. opiskelutaidot ja –menetelmät, kansainvälisyys, hyvinvointi ja jaksaminen, oman alasi työllistymismahdollisuuksien kartoittaminen sekä yrittäjyys.

Tarkemmat ohjeistukset löytyvät opintojakson Canvas-työtilasta.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Oheismateriaalista on koottu vinkit opintojakson Canvas-työtilaan.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Katso lukujärjestyksestä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Arvio työtuntien jakautumisesta opintojaksolla (yht. 54h):
- Ryhmätapaamiset 12h
- Orientaatiotehtävä, opiskelusuunnitelma ja HOPS-keskustelut valmistautumisineen 15 h
- Valinnainen osuus 27 h

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää ryhmätapaamisiin ja HOPS-keskusteluihin osallistumista, tehtävien tekemistä sekä valinnaisen osion suorittamista.

Arviointikriteerit, hyväksytty/hylätty

https://laureauas.sharepoint.com/sites/linkfi/Dokumentit/Arviointikriteerit%20amk%20s2018-.pdf#search=arviointikriteerit

Lisätiedot

Opinnon tavoitteena olevan osaamisen arvioinnissa käytetään Laurean yhteisten arviointikriteereiden vaativuustasoa 1.