Siirry suoraan sisältöön

Professional Development in Practice IV (15 op)

Toteutuksen tunnus: R0198-3041

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

23.05.2022 - 29.05.2022

Ajoitus

01.08.2022 - 31.12.2022

Opintopistemäärä

15 op

Toteutustapa

Lähiopetus

Yksikkö

Laurea Lohja, sote

Toimipiste

Laurea Lohja

Opetuskielet

  • Englanti

Paikat

20 - 40

Koulutus

  • Sairaanhoitajakoulutus (SHF2), Laurea Lohja

Opettaja

  • Minna Launonen
  • Anu Elorinne
  • Linnea Jokinen
  • Elina Pajakoski

Vastuuopettaja

Elina Pajakoski

Ryhmät

  • SHF221KA
    Sairaanhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K21, Lohja

Osaamistavoitteet

The student is able to
- plan, implement and evaluate nursing of patients at different life stages
- assess the need for services and care of vulnerable and multicultural patients
- apply client-centred working methods to improve the inclusion, well-being and rehabilitation of clients
- work in a multidisciplinary team and network taking advantage of shared expertise

Toteutustapa

Osa 1. Harjoittelu erilaisissa kotihoidon ja perhehoitotyön ympäristöissä 11 op sekä äityishuollon harjoittelu / erillistoteutus koululla 1 op.
Osa 2. LbD-projekti: Haavoittuvien asiakasryhmien ryhmäohjaus ja hyvinvoinnin edistäminen elämänkaaren kaikissa vaiheissa. 3 op.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Harjoitteluiden Canvas-työtila:

https://canvas.laurea.fi/enroll/L7AMKJ

Työelämäyhteistyö ja/tai TKI

LbD-projekti: Haavoittuvien asiakasryhmien ryhmäohjaus ja hyvinvoinnin edistäminen elämänkaaren kaikissa vaiheissa.
HUOM integroituu opintojaksoon R0196.
Toteutus: Opiskelijat suunnittelevat ja toteuttavat palvelunohjauksen ja terveyden edistämisen työpajoja erilaisille asiakasryhmille (esimerkiksi maahanmuuttajat, omaishoitajat, lastensuojelun asiakkaat ja kehitysvammaiset).
Työelämäkumppanit (tarkentuu opintojakson alkaessa): Lohjan kaupunki, Kanneljärven opisto, Hiiden omaishoitajat, Outamon lastenkoti, Uudenmaan seniorisäätiö.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Moduulin orientaatio, hankkeen aloitus ja hankkeen työpajat (yht 4 kertaa) läsnäolovelvoitteisia. Lisäksi projektin toteutuspäivä(t) 1-2 työelämänkumppanin luona, läsnäolovelvoitteinen.
HUOM osallistuminen orientaatioon vahvistaa opintojaksolle osallistumisen!
Aikataulu Pakissa, muutokset mahdollisia.
Ei mahdollisuutta osallistua etänä.

Kansainvälisyys toteutuksella

Opintojakso on tarkoitettu myös vaihto-opiskelijoille ja hankeosio toteutetaan englannin kielellä.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Osa 1. Harjoittelu 12 op. Harjoitteluviikon pituus on n. 38 tuntia (sis kirjallisen työskentelyn).
Osa 2. LbD-projekti 3 op. Hankeinfo ja hankepajat Pakissa. Lisäksi 1-2 hankkeen toteutuspäivää/opiskelija, ajankohdat sovitaan hankkeen alussa työelämäkumppanien kanssa.

Lisätietoja opiskelijoille

Eu-direktiivien mukaisesti äitiyshuollon, kotihoidon ja lasten hoitotyön harjoittelut pakollisia. Harjoittelun tulee toteutua jossakin vaiheessa koulutusta.
Harjoittelupaikassa tulee olla sairaanhoitajaohjaaja. Soveltuvia harjoittelupaikkoja ovat mm:
• Kotihoidon yksiköt ja kotisairaala, myös yksityiset kotihoidon yritykset
• Lasten ja nuorten hoidon yksiköt (esim. perhekeskukset, neuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto, lasten ja nuorten osastot ja poliklinikat)
• Äitiyshuollon yksiköt (esim. lapsivuodeosastot, äitiyspoliklinikat, neuvolat)
• Erityistä tukea lapsille, nuorille ja perheille tarjoavat organisaatiot (esim. erityisoppilaitokset, lastensuojelu)
• Kolmannen sektorin ja vapaaehtoistyön harjoittelupaikat
• Sairaanhoitajan vastaanotot, erilaiset poliklinikat, vastaanottokeskukset
Harjoitteluaika
• 1 op = 27 h, harjoitteluviikon pituus on 40 h sis kirjalliset työt.
• Pyhäpäivät, sairastumiset ja muiden opintojaksojen vuoksi tapahtuvat poissaolot korvataan harjoitteluna. Harjoitteluajanjaksolle sijoittuu yksi pyhäpäivä.
Rikosrekisteriote
• Opiskelija on hankittava ja esitettävä rikosrekisteriote, kun harjoittelupaikan asiakkaat ovat alle 18 –vuotiaita
• kts. ohjeet Optimasta Terveysalan harjoittelu n työtilasta

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Osa 1. Harjoittelu 12 op : Hyväksytty/hylätty/täydennettävä.
Osa 2. LbD-projekti: Haavoittuvien asiakasryhmien ryhmäohjaus ja hyvinvoinnin edistäminen elämänkaaren kaikissa vaiheissa. 3 op. Hyväksytty/hylätty/täydennettävä.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma on muuttunut vuonna 2021. Tämä opintojakso ei enää ole tarjolla. Aiempaan opintojaksoon R0198 Professional Development in Practice opintoihin liittyvä Vulnerable groups and service integration 3 op opintojakson osan voit suorittaa uuden opetussuunnitelman opinnolla SH000BS97 Haavoittuvat asiakkaat ja palvelujen integrointi 3 op. Aiemman opintojakson R0198 Professional Development in Practise IV 15 op kliinisen harjoittelun voit suorittaa SH00BT00 Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 13 op opintojaksolla. Harjoittelu sisältää 1 op äitiyshuollon harjoittelua. Jos tarvitset tukea harjoittelujen kokonaispistemäärän suunnitteluun, ole yhteydessä opettajatuutoriisi. Ilmoittaudu mukaan uuden opsin toteutukselle, mutta ole yhteydessä ohjaajaavaan opettajaan, että opiskelet vanhan opsin mukaisesti.