OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SYA7 VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

SYA7 Voimavaraistavien työtapojen johtaminen ja kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot