OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PALVELUMUOTOILU (MYA3), LAUREA LEPPÄVAARA > PALVELUMUOTOILU, YAMK, S18, LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Palvelumuotoilu, yamk, S18, Leppävaara

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN
               
Design Thinking 5
 
   
   
Palveluliiketoiminnan strateginen kehittäminen ja johtaminen 5
 
   
   
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät 10
 
   
   
Yhteiskehittäminen palvelumuotoilussa 5
 
   
   
Talousohjaus palveluliiketoiminnassa 5
   
   
 
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
5010351510351510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
   
   
 
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
   
   
 
Tutkimusviestintä 5
   
   
 
Vaikuttavuustutkimus 5
   
   
 
Tutkimus- ja kehittämishankkeet työelämän tukena 5
   
   
 
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5
   
   
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
   
   
 
Verkostojen johtaminen 5
   
   
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
   
   
 
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5
   
   
 
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
   
   
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5
   
   
 
Yrittäjyys osana uraa 5
   
   
 
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
70007000700
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 120 10 35 85 10 35 85 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.