Skip to main content

Co-Creation and Facilitation in Service Design (5 cr)

Code: MY00BM99-3005

General information


Enrollment

28.11.2022 - 04.12.2022

Timing

01.01.2023 - 31.07.2023

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

2 op

RDI proportion

5 op

Mode of delivery

60 % Contact teaching, 40 % Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D /YAMK

Campus

Laurea Leppävaara

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 55

Degree programmes

  • Degree Programme in Service and Business Design (MYA4), Laurea Leppävaara (Finnish)

Teachers

  • Anna Salmi

Teacher in charge

Anna Salmi

Groups

  • MYA422SJ
    Palvelu- ja liiketoimintamuotoilu, yamk, S22, Leppävaara

Objectives

Opiskelija osaa
- arvioida yhteiskehittämisen menetelmiä ja työtapoja sekä niiden tarkoituksenmukaisuutta palvelumuotoiluprosessin eri vaiheissa
- ohjata tiedontuottamisen prosessia ja aineiston keräämistä yhteiskehittämisen työpajoissa
- suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti osallistavia työpajoja, analysoida työpajoissa kerätyn aineiston sekä raportoida tiedonkeruun tulokset
- huomioida yhteiskehittämisen eettiset kysymykset

Grading scale

H-5