Skip to main content

Public Sector Customer Relationships and Service Design (5 cr)

Code: HY00BV03-3002

General information


Enrollment

27.11.2023 - 03.12.2023

Timing

01.01.2024 - 31.07.2024

Number of ECTS credits allocated

5 op

Virtual proportion

5 op

Mode of delivery

Distance learning

Unit

Korkeakouluyksikkö D, Verkkokampus, liko

Campus

Laurea Virtual Campus

Teaching languages

  • Finnish

Seats

20 - 40

Degree programmes

  • Degree Programme in Leading Sustainable Growth and Social Responsibility (HYD4), Virtual Campus (Finnish)

Teachers

  • Otto Mäkelä
  • Sari Sarlio-Siintola

Groups

  • HYD423SJ
    Kestävän kasvun ja yhteiskuntavastuun johtaminen, yamk, S23, Verkkokampus

Objectives

Opiskelija osaa:
- hahmottaa asiakkaan arvontuotannon ulottuvuuksia julkisessa palveluympäristössä
- uudistaa organisaatioiden käytänteitä palvelumuotoilun keinoin
- analysoida moraalisen työnjaon muutosta ja asiakkaan erilaisia rooleja palveluiden kehittäjänä, tuottajana ja käyttäjänä

Grading scale

Approved/Failed