Siirry suoraan sisältöön

Johdatus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntöön (1 op)

Toteutuksen tunnus: TO00BQ73-3006

Toteutuksen perustiedot


Ilmoittautumisaika

22.05.2023 - 26.11.2023

Ajoitus

01.06.2023 - 31.12.2023

Opintopistemäärä

1 op

Virtuaaliosuus

1 op

Toteutustapa

Etäopetus

Yksikkö

Laurea Otaniemi, sote

Toimipiste

Laurea Verkkokampus

Opetuskielet

 • Suomi

Paikat

0 - 350

Koulutus

 • Laurea täydentävä osaaminen, amk-tutkinto (TOS2), Terveys- ja hyvinvointialat

Opettaja

 • Reija Korhonen
 • Niklas Leppä

Vastuuopettaja

Reija Korhonen

Ajoitusryhmät

 • Avoin AMK 1 (Koko: 200. Avoin AMK: 200.)
 • Tutkinto- ja polkuopiskelijat (Koko: 0. Avoin AMK: 0.)

Ryhmät

 • TOS222SY
  Täydentävä osaaminen (amk-tutkinto), S22, Terveys- ja hyvinvointialat

Pienryhmät

 • Avoin AMK 1
 • Tutkinto- ja polkuopiskelijat

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
- tunnistaa sosiaali - ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön
- tunnistaa ammattiryhmän roolin asiakaslähtöisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa

Toteutustapa

Opinto toteutetaan verkossa Digicampus-ympäristössä.

Kun ilmoittautumisesi opintojaksolle on käsitelty, saat sähköpostitse ohjeet ja kurssiavaimen, jolla pääset aloittamaan opinnon DigiCampus-ympäristössä. Laurean tutkinto-opiskelijoiden ilmoittautumiset käsitellään pääasiallisesti kerran viikossa.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Opintojaksolla tarvittava ja suositeltava oppimateriaali/kirjallisuus osoitetaan opiskelualueella verkossa.

Toteutuksen tärkeät päivämäärät

Opintosuoritukset arvioidaan ja kirjataan noin 1-2 viikon viiveellä kurssin suorittamisesta.

Opintosuoritukset arviointi ja kirjaaminen Peppiin aikavälillä kesäkaudella 2023:
- Huomioithan, että kesäkaudella suorituksien kirjaamisessa voi olla pidempi kuin 1-2 viikon viive!
- 31.7.2023 mennessä suoritetut opinnot arvioidaan ja kirjataan suoritetuiksi lukuvuoden 2023 (kevät/kesä) opintoihin elokuun alkupuolella.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

1op = opiskelijan työ 27h

Sisältö ja sen jaksotus

Opintokokonaisuudessa tutustutaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän, erilaisiin sähköisiin palveluympäristöihin ja välineisiin sekä perehdytään sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden eri rooleihin.

Tunnistat sosiaali - ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän taustalla olevan lainsäädännön.

- Sosiaali - ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
- Sähköisten terveyspalvelujen hyödyllisyys
- Erilaiset sähköiset palveluympäristöt ja työvälineet
- Asiakaslähtöisen sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden rooli

Lisätietoja opiskelijoille

Tarkemmat ohjeet opintosuorituksien siirtoon CampusOnlinen sivuilla eri korkeakoulujen opiskelijoille: https://campusonline.fi/opintojaksojen-suoritusmerkintojen-siirto-ammattikorkeakoulujen-valilla/

Arviointiasteikko

Hyväksytty/Hylätty

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opinnon suoritus sisältää videon katsomisen ja siihen liittyvän pohdintatehtävän sekä tutustumisen neljään keskeiseen sosiaali- ja terveydenhuollon lakiin ja niihin liittyviin monivalintatehtäviin.

Läpipääsyyn vaadittavat pisteet:
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992 8/10 pistettä
Terveydenhuoltolaki 2010/1326 6/8 pistettä
Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 8/10 pistettä
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 13/18 pistettä