OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖJEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN (ZYV4), LAUREA TIKKURILA > SOSIAALIALAN KÄYTÄNTÖJEN ASIAKASLÄHTÖINEN KEHITTÄMINEN, YAMK, K18, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Sosiaalialan käytäntöjen asiakaslähtöinen kehittäminen, yamk, K18, Tikkurila

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1K 2S 2K 1 1 2
SOSIAALIALAN ASIANTUNTIJUUS
               
Hyvinvointi kansainvälistyvässä yhteiskunnassa 5
 
   
   
Sosiaalipalvelujen johtaminen 5
 
   
   
Palvelun käyttäjät kehittäjinä 5
 
   
   
Sosiaalialan käytäntötutkimus ja sen menetelmät 5
 
   
   
Sosiaalityö yhteiskunnallisena toimintana 5
 
   
   
Sosiaalialan ammatilliset työmenetelmät 5
 
   
   
30030003000
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5  
 
   
 
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5  
 
   
 
Tutkimusviestintä 5  
 
   
 
Vaikuttavuustutkimus 5  
 
   
 
02002000200
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5  
 
   
 
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5  
 
   
 
Verkostojen johtaminen 5  
 
   
 
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5  
 
   
 
02002000200
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5  
 
   
 
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10  
 
   
 
Yrittäjyys osana uraa 5  
 
   
 
Palvelumuotoiluosaaminen 5  
 
   
 
02502500250
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
Soten toiminta suuronnettomuudessa - simulaatioharjoitus asiantuntijajohtajuuden tukena 5  
 
   
 
05050050
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 30 70 30 70 0 30 70 0

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.