OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IN HEALTH CARE (SYV6), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Degree Programme in Global Development and Management in Health Care (SYV6), Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot