OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > SYV6 DEGREE PROGRAMME IN GLOBAL DEVELOPMENT AND MANAGEMENT IN HEALTH CARE, LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

SYV6 Degree Programme in Global Development and Management in Health Care, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot