OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > VOIMAVARAISTAVIEN TYÖTAPOJEN KEHITTÄMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA (SYA6), LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla (SYA6), Laurea Leppävaara
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Terveydenhoitaja (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot