OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN (HYV3), LAUREA TIKKURILA > YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN, YAMK, S19, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Yrityksen kasvuun johtaminen, yamk, S19, Tikkurila

Syksy 2019

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
YDINOSAAMINEN
               
KASVUN JOHTAMISEN TYÖKALUT
               
Brändi kasvun vahvistajana 5
 
   
   
Johtaminen ja johtajuus 5
   
   
 
Markkinamuotoilu ja strateginen myynti yrityskasvun mahdollistajina 5
 
   
   
Myötävaikutteinen palvelujohtaminen 5
 
   
   
Yrityskasvun rahoitusvälineet 5
 
   
   
Yrityskasvun oikeudellinen hallinta ja oikeusmuotoilu 5
 
   
   
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30
5010351510351510
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 50 10 35 15 10 35 15 10

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.