OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN (HYV3), LAUREA TIKKURILA > YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN, YAMK, S17, TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Yrityksen kasvuun johtaminen, yamk, S17, Tikkurila

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 1 2 1
KASVUN JOHTAMISEN TYÖKALUT
               
Brändi kasvun vahvistajana 5
 
   
   
Entrepreneurial Business Expansion with Legal Requirements 5
 
   
   
Johtaminen ja johtajuus 5
 
   
   
Markkinamuotoilu ja strateginen myynti yrityskasvun mahdollistajina 5
 
   
   
Myötävaikutteinen palvelujohtaminen 5
 
   
   
Yrityskasvun rahoitusvälineet 5
 
   
   
30030003000
OPINNÄYTETYÖ
               
Opinnäytetyö 30                
00000000
TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISOSAAMINEN
()
               
Toimintatutkimus ja osallistavat menetelmät 5
 
   
   
Tulevaisuuksien johtamisen ja ennakoinnin menetelmät 5
 
   
   
Tutkimusviestintä 5
 
   
   
Vaikuttavuustutkimus 5
 
   
   
20020002000
ASIANTUNTIJAYHTEISÖJEN JOHTAMINEN
()
               
Muutoksen johtaminen 5
 
   
   
Henkilöstövoimavarojen johtaminen modernissa organisaatiossa 5
 
   
   
Verkostojen johtaminen 5
 
   
   
Yhteiskuntavastuullinen johtaminen 5
 
   
   
20020002000
KÄYTTÄJÄKESKEINEN PALVELUSUUNNITTELU
()
               
Digitaalisuus palveluissa 5
 
   
   
Digitaalisten palvelujen käyttäjäkeskeinen suunnittelu 10
 
   
   
Fasilitointi asiantuntijan työkaluna 5
 
   
   
Digitaalisen palvelun käyttöliittymä- ja interaktiosuunnittelu 5
 
   
   
Yrittäjyys osana uraa 5  
   
   
Palvelumuotoiluosaaminen 5
 
   
   
30530053005
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
               
00000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 100 5 100 0 5 100 0 5

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä. Opintojen suunniteltu ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.