OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > HYV3 YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN, LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

HYV3 Yrityksen kasvuun johtaminen, Laurea Tikkurila
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot