OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > YRITYKSEN KASVUUN JOHTAMINEN (HYV3), LAUREA TIKKURILA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Yrityksen kasvuun johtaminen (HYV3), Laurea Tikkurila
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, liiketalous (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot