OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > HYA3 PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ, LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

HYA3 Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä, Laurea Leppävaara
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, palveluala (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot