OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > YLEMPÄÄN AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS > PÄÄTÖKSENTEON ILMIÖT JOHTAMISESSA, KEHITTÄMISESSÄ JA ASIAKASTYÖSSÄ (HYA3), LAUREA LEPPÄVAARA
Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus

Päätöksenteon ilmiöt johtamisessa, kehittämisessä ja asiakastyössä (HYA3), Laurea Leppävaara
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto, 90 op

Tradenomi, palveluala (ylempi AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot