OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS (MKA2), LAUREA LEPPÄVAARA > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K18, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, K18, Leppävaara

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
JOUSTAVA ASIAKASPALVELIJA
                                   
Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 5
     
           
           
Laatu ravitsemispalveluissa 10
     
           
           
Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset 0                                    
Hygieniapassi 0                                    
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Serviceinriktad svenska 5
     
           
           
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Intercultural Approach to Design Thinking 10  
     
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Laatu ravitsemispalveluissa 10
     
           
           
351000351000000351000000
ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ
                                   
Asiakaslähtöiset palvelut 5
     
           
           
Asiakassuhteiden johtaminen 5  
       
           
       
Palveluyrityksen kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5  
     
           
         
Palveluyrityksen liiketoiminta ja markkinointi 10  
     
           
         
Palveluyrityksen toimintaympäristö 5  
     
           
         
525005205000052050000
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ
                                   
Business Game 5  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Palveluinnovaatiot 10    
       
           
     
Palvelujärjestelmien kehittäminen 10  
       
           
       
020100002010000002010000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
151500150150000150150000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
           
       
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
       
           
     
722107025160070251600
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 62 72 31 0 62 30 42 15 16 0 0 62 30 42 15 16 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.