OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS (MKA2), LAUREA LEPPÄVAARA > MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S16, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus, päivätoteutus, S16, Leppävaara

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
JOUSTAVA ASIAKASPALVELIJA
                                   
Laatu ravitsemispalveluissa 10
     
           
           
Alkoholijuomien anniskelua koskevat säännökset 0                                    
Hygieniapassi 0                                    
Vuorovaikutus ja viestintä 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Serviceinriktad svenska 5
     
           
           
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Intercultural Approach to Design Thinking 10
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Restonomina nyt ja tulevaisuudessa 5
     
           
           
40000301000000301000000
ASIAKASLÄHTÖISEN PALVELULIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄ
                                   
Asiakaslähtöiset palvelut 5
     
           
           
Asiakassuhteiden johtaminen 5
     
           
           
Palveluyrityksen kustannuslaskenta ja hinnoittelu 5
       
           
         
Palveluyrityksen liiketoiminta ja markkinointi 10
       
           
         
Palveluyrityksen toimintaympäristö 5
       
           
         
30000102000000102000000
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ
                                   
Business Game 5  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Palveluinnovaatiot 10  
         
           
     
Palvelujärjestelmien kehittäminen 10  
       
           
       
03000002010000002010000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
151500150150000150150000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5  
       
           
       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
2121602075160020751600
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 87 57 16 0 57 30 42 15 16 0 0 57 30 42 15 16 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.