OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STV2), LAUREA TIKKURILA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K15, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, K15, Tikkurila

Kevät 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                         
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Hoitotyön lähtökohdat 5
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
       
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
       
             
             
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
       
             
             
300000300000000300000000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
         
             
         
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
       
             
             
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
       
             
             
English for Health Promotion and Wellbeing 5
       
             
             
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
201000020010000002001000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Akuuttihoitotyö 5  
         
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
         
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
         
             
         
030000003000000003000000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15    
           
             
     
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja johtaminen 10    
           
             
     
Svenska inom vårdbranschen 5    
           
             
     
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                          
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kieli ja viestintä 5
       
             
             
Suomen kielen suullinen taito 0                                          
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                          
Harjoittelu terveydenhoitotyön ympäristöissä 15      
             
             
 
Avoterveydenhuollon palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5      
             
             
 
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5      
             
             
 
503025050003002505000300250
PALVELULIIKETOIMINTA
                                         
Managerial Work and Effective Communication in Organization 10  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (syventävä) 15    
           
             
     
Service as Business 5  
         
             
         
Voimaannuttavat terveydenhoitotyön menetelmät 5    
           
             
     
Jatkuvuuden edistäminen terveydenhoitotyön ympäristöissä 5    
           
             
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu: Asiakkaan voimaantuminen 15    
           
             
     
015400000150400000015040000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                         
Urasuunnittelu 5
       
             
             
Opinnäytetyö 15    
           
             
     
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 5
       
             
             
Tutkimusmenetelmät 5  
         
             
         
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
       
             
             
Urasuunnittelu 2  
         
             
         
Työelämätaidot 1    
           
             
     
127160012070160001207016000
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                         
Perheen terveyden edistäminen 10
       
             
             
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5
       
             
             
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5
       
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, terveydenhoitajatyö 10
       
             
             
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
300100030000100003000010000
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                         
000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 97 62 96 25 0 97 0 62 0 96 0 25 0 97 0 62 0 96 0 25 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.