OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > STV2 TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

STV2 Terveydenhoitajakoulutus, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Terveydenhoitaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot