OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STG2), LAUREA OTANIEMI > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S16, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, S16, Otaniemi

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                       
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
             
             
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
     
             
             
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
             
             
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
30000300000000300000000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
       
             
         
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
     
             
             
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
     
             
             
English for Health Promotion and Wellbeing 5
     
             
             
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
20100020010000002001000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                       
Akuuttihoitotyö 5  
       
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
             
         
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
             
         
03000003000000003000000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                       
Johtaminen hoitotyössä 5    
         
             
     
Avoterveydenhuollon palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5    
         
             
     
Svenska inom vårdbranschen 5  
       
             
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                        
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                        
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
             
         
Suomen kielen suullinen taito 0                                        
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                        
Harjoittelu terveydenhoitotyön ympäristöissä 15                                        
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5    
         
             
     
01015000100150000010015000
VOIMAANTUMISEN EDISTÄMINEN HOITOTYÖSSÄ
                                       
Jatkuvuuden edistäminen terveydenhoitotyön ympäristöissä 5    
         
             
     
Turvallisuus ja riskien hallinta hoitotyössä 5    
         
             
     
Voimaannuttavat terveydenhoitotyön menetelmät 5    
         
             
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V: Asiakkaan voimaantuminen 15    
         
             
     
00300000030000000030000
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                       
Perheen terveyden edistäminen 10    
         
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5    
         
             
     
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
         
             
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, terveydenhoitajatyö 10    
         
             
     
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5
     
             
             
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5
     
             
             
10030010000300001000030000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                       
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
             
             
Urasuunnittelu 2  
       
             
         
Työelämätaidot 1    
         
             
     
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
             
         
Bspirit 5
     
             
             
Opinnäytetyö 15                                        
77107070100070701000
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                       
00000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 57 76 0 67 0 57 0 76 0 0 0 67 0 57 0 76 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.