OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STG2), LAUREA OTANIEMI > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S14, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Terveydenhoitajakoulutus, päivätoteutus, S14, Otaniemi

Syksy 2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 1 2 1 2 1 2
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                       
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
             
             
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
     
             
             
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
             
             
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
30000300000000300000000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
       
             
         
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
     
             
             
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
     
             
             
English for Health Promotion and Wellbeing 5  
       
             
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
15150015015000001501500000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                       
Akuuttihoitotyö 5  
       
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
             
         
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
             
         
03000003000000003000000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                       
Johtaminen hoitotyössä 5    
         
             
     
Palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5    
         
             
     
Svenska inom vårdbranschen 5  
       
             
         
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                        
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                        
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                        
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
             
         
Suomen kielen suullinen taito 0                                        
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                        
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15    
         
             
     
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5    
         
             
     
Avoterveydenhuollon palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5                                        
Harjoittelu terveydenhoitotyön ympäristöissä 15                                        
01030000100300000010030000
VOIMAANTUMISEN EDISTÄMINEN HOITOTYÖSSÄ
                                       
Hoitotyön jatkuvuuden edistäminen kotiympäristöissä 5    
         
             
     
Turvallisuus ja riskien hallinta hoitotyössä 5    
         
             
     
Voimaannuttavat hoitotyön menetelmät 5    
         
             
     
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V: Asiakkaan voimaantuminen 15    
         
             
     
Jatkuvuuden edistäminen terveydenhoitotyön ympäristöissä 5  
       
             
         
Voimaannuttavat terveydenhoitotyön menetelmät 5  
       
             
         
01030000100300000010030000
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                       
Perheen terveyden edistäminen 10                                        
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5                                        
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5                                        
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu, terveydenhoitajatyö 10                                        
00000000000000000000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                       
Urasuunnittelu 5
     
             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
     
             
             
Bspirit 5
     
             
             
Opinnäytetyö 15                                        
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
             
             
Urasuunnittelu 2  
       
             
         
Työelämätaidot 1    
         
             
     
17210170201000170201000
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                       
Englannin kielen valmentavat opinnot 3
     
             
             
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3
     
             
             
Matematiikan valmentavat opinnot 3
     
             
             
90009000000090000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 71 67 61 0 71 0 67 0 61 0 0 0 71 0 67 0 61 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.