OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STG2), LAUREA OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Terveydenhoitajakoulutus (STG2), Laurea Otaniemi
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 240 op

Terveydenhoitaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot