OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHV2), LAUREA TIKKURILA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S17, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S17, Tikkurila

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                   
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
     
         
         
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
3000022.57.50000022.57.500000
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                   
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10
       
           
         
English for Health Care 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15
     
         
       
22.57.500022.57.50000022.57.50000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
         
     
030000022.57.50000022.57.5000
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                   
Participation and Well-being at Different Life Stages 10  
         
           
     
Svenska i vården 5  
         
           
     
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
         
           
     
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Professional Development in Practice IV 15  
       
         
   
027.57.5000027.57.50000027.57.500
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                   
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5    
         
           
   
Uudistuva hoitotyö 10    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15    
         
         
 
00300000022.57.50000022.57.50
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
         
           
     
Opinnäytetyö 15    
         
         
778.57.5611617.57.5611617.57.5
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 59.5 72 46 7.5 28.5 31 31 41 31 15 7.5 28.5 31 31 41 31 15 7.5

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.