OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHV2), LAUREA TIKKURILA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K16, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, K16, Tikkurila

Kevät 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5  
       
           
       
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
           
           
255002505000025050000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
       
           
       
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5  
       
           
       
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10  
       
           
       
English for Health Promotion and Wellbeing 5  
       
           
       
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
030000030000000300000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15    
         
           
   
015150001501500001501500
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15      
           
           
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja johtaminen 10    
         
           
   
Svenska inom vårdbranschen 5    
         
           
   
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5    
         
           
   
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Hoitotyön johtaminen 5
     
           
           
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen 5
     
           
           
100201510000200151000020015
PALVELULIIKETOIMINTA
                                   
Terveysteknologia itsehoidon, omahoidon ja kotona selviytymisen tukena 5    
         
           
   
Erityisryhmien ja monisairaiden potilaiden osallisuuden tukeminen 5    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (syventävä) 15    
         
           
   
Service as Business 5  
       
           
       
052500050250000502500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Opinnäytetyö 15      
           
           
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 5  
       
           
       
Tutkimusmenetelmät 5    
         
           
   
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
276152070601520706015
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37 62 66 30 37 0 62 0 66 0 30 37 0 62 0 66 0 30

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.