OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHV2), LAUREA TIKKURILA > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K15 ,TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, K15 ,Tikkurila

Kevät 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
           
           
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
           
           
300003000000030000000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10  
       
           
       
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
     
           
           
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
     
           
           
English for Health Promotion and Wellbeing 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
201000200100000200100000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
030000030000000300000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15    
         
           
   
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen ja johtaminen 10    
         
           
   
Svenska inom vårdbranschen 5    
         
           
   
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Hoitotyön johtaminen 5
     
           
           
Terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen kehittäminen 5
     
           
           
150300150003000150003000
PALVELULIIKETOIMINTA
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu (syventävä) 15    
         
           
   
Managerial Work and Effective Communication in Organization 10  
       
           
       
Service as Business 5  
       
           
       
Terveysteknologia itsehoidon, omahoidon ja kotona selviytymisen tukena 5
     
           
           
Erityisryhmien ja monisairaiden potilaiden osallisuuden tukeminen 5
     
           
           
101515010015015001001501500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu 5
     
           
           
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 5  
       
           
       
Tutkimusmenetelmät 5  
       
           
       
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
712160701201600701201600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 82 67 61 0 82 0 67 0 61 0 0 82 0 67 0 61 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.