OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHP2), LAUREA PORVOO > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S15, PORVOO
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S15, Porvoo

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Hoitotyön lähtökohdat 5
     
           
           
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5
     
           
           
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10
     
           
           
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5
     
           
           
300003000000030000000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10
     
           
           
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5
     
           
           
English for Health Promotion and Wellbeing 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10
     
           
           
300003000000030000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5  
       
           
       
Perioperatiivinen hoitotyö 5  
       
           
       
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
       
           
       
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
       
           
       
030000030000000300000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Johtaminen hoitotyössä 5  
       
           
       
Palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5  
       
           
       
Svenska inom vårdbranschen 5  
       
           
       
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5  
       
           
       
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15  
       
           
       
035000035000000350000
YKSILÖN OSALLISUUDEN TUKEMINEN TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ
                                   
Omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10    
         
           
   
eTerveys terveyden edistämisen tukena 5    
         
           
   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V 15    
         
           
   
003000000300000003000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
771607070160070701600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 67 72 46 0 67 0 72 0 46 0 0 67 0 72 0 46 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.