OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > SHP2 SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, LAUREA PORVOO
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

SHP2 Sairaanhoitajakoulutus, Laurea Porvoo
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sairaanhoitaja (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot