OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS (SHG2), LAUREA OTANIEMI > SAIRAANHOITAJAKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S16, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Sairaanhoitajakoulutus, päivätoteutus, S16, Otaniemi

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISYYS JA NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ
                                   
Hoitotyön lähtökohdat 5                                    
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5                                    
Hoitotyön perusauttamismenetelmät 5                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 5                                    
Hoitotyön perusauttamismenetelmät, harjoittelu 10                                    
Matemaattisen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
000000000000000000
TURVALLINEN JA EETTINEN TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN
                                   
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 10                                    
Perheen hoitotyö, harjoittelu 5                                    
Terveyden edistäminen ja kansansairauksien hoitotyö 10                                    
English for Health Promotion and Wellbeing 5                                    
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
000000000000000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                   
Akuuttihoitotyö 5                                    
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5                                    
Perioperatiivinen hoitotyö 5                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15                                    
000000000000000000
HOITOTYÖN KEHITTÄMINEN JA YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Johtaminen hoitotyössä 5                                    
Palveluiden kehittäminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi 5                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu IV 15                                    
Svenska inom vårdbranschen 5                                    
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Johtaminen ja esimiestyöskentely 5                                    
000000000000000000
VOIMAANTUMISEN EDISTÄMINEN HOITOTYÖSSÄ
                                   
Hoitotyön jatkuvuuden edistäminen kotiympäristöissä 5                                    
Turvallisuus ja riskien hallinta hoitotyössä 5                                    
Voimaannuttavat hoitotyön menetelmät 5                                    
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu V: Asiakkaan voimaantuminen 15                                    
000000000000000000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2                                    
Urasuunnittelu 2                                    
Työelämätaidot 1                                    
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5                                    
Bspirit 5                                    
Opinnäytetyö 15                                    
000000000000000000
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.