OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS (SFG2), LAUREA OTANIEMI > FYSIOTERAPEUTTIKOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S15, OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Fysioterapeuttikoulutus, päivätoteutus, S15, Otaniemi

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKKAAN KOHTAAMINEN JA OHJAAMINEN
                                   
Fysioterapiatyö ja asiakkaan kohtaaminen 5
     
           
           
Fysioterapeuttinen neuvonta ja ohjaus 5
     
           
           
Ergonomia ja apuvälineet 5
     
           
           
Asiakkaan toimintarajoitteet I 5
     
           
           
Svenska inom fysioterapi 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
English in Physiotherapy 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
350003500000035000000
ASIAKKAAN TUTKIMINEN JA KLIININEN PÄÄTTELY
                                   
Ihmisen liikkeen ja liikkumisen kehittyminen 5
     
           
           
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan perusteet 5
     
           
           
Ihmisen kehon rakenteen ja toiminnan soveltaminen 5
     
           
           
Asiakkaan toimintarajoitteet II 5
     
           
           
Asiakkaan fysioterapeuttinen tutkiminen ja arviointi 5
     
           
           
Kliininen päättely fysioterapiassa 5
     
           
           
300003000000030000000
TERAPIAOSAAMINEN
                                   
Fysioterapiamenetelmät 5  
       
           
       
Terapeuttinen harjoittelu 5  
       
           
       
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnan tukeminen 5  
       
           
       
Supporting Sensory Functions 5  
       
           
       
Asiakkaan kohtaaminen ja ohjaaminen -harjoittelu 10  
       
           
       
030000030000000300000
TERAPIAMENETELMIEN SOVELTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
                                   
Terapiamenetelmien soveltaminen 1 -harjoittelu 10  
       
           
       
Terapiamenetelmien soveltaminen 2 -harjoittelu 10    
         
           
   
Terapiatoiminnan kehittäminen -harjoittelu 10    
         
           
   
010200001002000001002000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Bspirit 5
     
           
           
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
771607070160070701600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
Englannin kielen valmentavat opinnot 3
     
           
           
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3
     
           
           
Englannin kielen perusviestintä 5
     
           
           
Ruotsin kielen perusviestintä 5
     
           
           
160001600000016000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 88 47 36 0 88 0 47 0 36 0 0 88 0 47 0 36 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.