OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TIETOJENKÄSITTELYN KOULUTUS (NTA2), LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Tietojenkäsittelyn koulutus (NTA2), Laurea Leppävaara
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, tietojenkäsittely (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot