OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > DEGREE PROGRAMME IN BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY (NIA), LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Degree Programme in Business Information Technology (NIA), Laurea Leppävaara
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, tietojenkäsittely (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot