OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > DEGREE PROGRAMME IN RESTAURANT ENTREPRENEURSHIP (MEA2), LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Degree Programme in Restaurant Entrepreneurship (MEA2), Laurea Leppävaara
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot