OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > MEA2 DEGREE PROGRAMME IN RESTAURANT ENTREPRENEURSHIP, LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

MEA2 Degree Programme in Restaurant Entrepreneurship, Laurea Leppävaara
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot