OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TURVALLISUUSALAN KOULUTUS (HSA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUSALAN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S17, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Turvallisuusalan koulutus, päivätoteutus, S17, Leppävaara

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10
       
           
         
Svenska för tradenomer 5  
         
           
     
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
30500201005000201005000
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
                                   
Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10
     
           
           
Introduction to Information and Cyber Security 5
       
           
         
Omatoiminen varautuminen 5
       
           
         
Johtaminen ja esimiestyö 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
30000151500000151500000
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10  
         
           
     
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Service Business Management 5  
       
           
       
03000002010000002010000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
         
     
1515001507.57.50001507.57.5000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15  
       
         
     
71760618.58.5600618.58.5600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 82 67 6 0 56 26 36 31 6 0 0 56 26 36 31 6 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.