OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > HSA2 TURVALLISUUSALAN KOULUTUS, LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUSALAN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S16, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Turvallisuusalan koulutus, päivätoteutus, S16, Leppävaara

Syksy 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Asiantuntijaksi kehittyminen ja vuorovaikutus 10
     
           
           
Yrityksen toiminnot 10
     
           
           
Globaali toimintaympäristö 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
350003500000035000000
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Kannattava liiketoiminta 10
     
           
           
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
           
           
Liiketoimintamallit ja yrittäjyys 5
     
           
           
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Professional Communication in English 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
300003000000030000000
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ
                                   
Yritysturvallisuuden perusteet 5  
       
           
       
Business Continuity Planning 5  
       
           
       
Business Game 5
     
           
           
Corporate Social Responsibility 5
     
           
           
Palveluinnovaatiot 10  
       
           
       
Organisaation johtaminen 10  
       
           
       
103000100300000100300000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
151500150150000150150000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5  
       
           
       
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
272102070210020702100
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 92 52 21 0 92 0 52 0 21 0 0 92 0 52 0 21 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.