OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > HSA2 TURVALLISUUSALAN KOULUTUS, LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

HSA2 Turvallisuusalan koulutus, Laurea Leppävaara
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, turvallisuusala (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot