OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > HLV2 LIIKETALOUDEN KOULUTUS, LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

HLV2 Liiketalouden koulutus, Laurea Tikkurila
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, liiketalous (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot