OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLG2), LAUREA OTANIEMI
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Liiketalouden koulutus (HLG2), Laurea Otaniemi
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, liiketalous (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot