OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > HLF2 LIIKETALOUDEN KOULUTUS, LAUREA LOHJA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

HLF2 Liiketalouden koulutus, Laurea Lohja
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, liiketalous (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot