OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLB2), LAUREA HYVINKÄÄ > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S15, HYVINKÄÄ
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, S15, Hyvinkää

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Svenska för tradenomer 5  
       
           
       
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
550050500005050000
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Professional Communication in English 5
     
           
           
500050000005000000
YHTEISKUNTAVASTUULLINEN ASIANTUNTIJATYÖ
                                   
Oikeudellinen osaaminen 5  
       
           
       
Vapaaehtoistyössä toimiminen -projekti 5  
       
           
       
Kestävä kehitys 5  
       
           
       
015000015000000150000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
     
           
           
Harjoittelu 2 15  
       
           
       
Harjoittelu 2 (Oikeudellinen osaaminen) 15    
         
           
   
151515015015015001501501500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Toimintaympäristöanalyysi 10  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5
     
           
           
712160701201600701201600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 32 47 31 0 32 0 47 0 31 0 0 32 0 47 0 31 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.