OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > LIIKETALOUDEN KOULUTUS (HLA2), LAUREA LEPPÄVAARA > LIIKETALOUDEN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, K16, LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Liiketalouden koulutus, päivätoteutus, K16, Leppävaara

Kevät 2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 1 2 1 2 1 2
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Asiantuntijaksi kehittyminen ja vuorovaikutus 10
     
           
           
Yrityksen toiminnot 10
     
           
           
Globaali toimintaympäristö 5  
       
           
       
Svenska för tradenomer 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
305003005000030050000
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMISEN KEHITTÄMINEN
                                   
Asiakaslähtöinen markkinointi 5
     
           
           
Kannattava liiketoiminta 10  
       
           
       
Liiketoimintamallit ja yrittäjyys 5  
       
           
       
Yritysjuridiikka 5  
       
           
       
Professional Communication in English 5  
       
           
       
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
525005025000050250000
PALVELUINNOVAATIOIDEN KEHITTÄJÄ
                                   
Business Game 5  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Palveluinnovaatiot 10    
         
           
   
Organisaation johtaminen 10  
       
           
       
020100002001000002001000
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15  
       
           
       
Harjoittelu 2 15    
         
           
   
015150001501500001501500
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Tutkimusviestintä ja projektiosaaminen 5    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
222602020260020202600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37 67 51 0 37 0 67 0 51 0 0 37 0 67 0 51 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.