OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > DEGREE PROGRAMME IN SECURITY MANAGEMENT (HCA), LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Degree Programme in Security Management (HCA), Laurea Leppävaara
Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Tradenomi, turvallisuusala (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot