OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, PÄIVÄ (ENNEN 2019 ALKANUT) > TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS (HTA2), LAUREA LEPPÄVAARA > TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN KOULUTUS, PÄIVÄTOTEUTUS, S18 LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, päivä (ennen 2019 alkanut)

Turvallisuuden ja riskienhallinnan koulutus, päivätoteutus, S18 Leppävaara

Syksy 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                   
LIIKETOIMINTA- JA YRITTÄJYYSOSAAMINEN
                                   
Liiketoimintaosaaminen 10
     
           
           
Yritysjuridiikka 5
     
           
           
Asiakkuus- ja projektiosaaminen 10
       
           
         
Svenska för tradenomer 5  
         
           
     
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
TURVALLISUUDEN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET
                                   
Yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan perusteet 10
     
           
           
Professional Communication in English 5
     
           
           
Introduction to Information and Cyber Security 5
       
           
         
Omatoiminen varautuminen 5
       
           
         
Johtaminen ja esimiestyö 5
       
           
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
SERVICE BUSINESS
                                   
Service Design 10  
         
           
     
Digital Service Business and Marketing 10  
       
           
       
Corporate Social Responsibility 5  
       
           
       
Service Business Management 5  
       
           
       
AMMATILLISENA ASIANTUNTIJANA TYÖYHTEISÖSSÄ
                                   
Harjoittelu 1 15
   
     
     
Harjoittelu 2 15  
     
     
 
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
         
         
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
         
     
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Opinnäytetyö 15  
     
     
 
74.559.521044.829.832.327.313.57.5044.829.832.327.313.57.50
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 0 op)
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 74.5 59.5 21 0 44.8 29.8 32.3 27.3 13.5 7.5 0 44.8 29.8 32.3 27.3 13.5 7.5 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.