OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > MKA2 MATKAILU- JA PALVELULIIKETOIMINNAN KOULUTUS, LAUREA LEPPÄVAARA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

MKA2 Matkailu- ja palveluliiketoiminnan koulutus, Laurea Leppävaara
Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Restonomi (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot