OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STV2), LAUREA TIKKURILA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K18, TIKKURILA

Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K18, Tikkurila

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                         
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
       
             
             
300000300000000300000000
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                         
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10  
         
             
         
English for Health Care 5  
         
             
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15  
         
             
         
030000003000000003000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
         
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
         
             
         
030000003000000003000000
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                         
Participation and Well-being at Different Life Stages 10    
           
             
     
Svenska i vården 5    
           
             
     
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                          
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kieli ja viestintä 5    
           
             
     
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kielen suullinen taito 0                                          
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing 15    
           
             
     
003500000035000000035000
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                         
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5                                          
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10                                          
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II 15                                          
000000000000000000000
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5                                          
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
           
             
     
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I 10    
           
             
     
002500000025000000025000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                         
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
       
             
             
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
         
             
         
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1                                          
Projektinhallinta ja viestintä 5
       
             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
           
             
     
Opinnäytetyö 15                                          
725007020500070205000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37 62 65 0 0 37 0 62 0 65 0 0 0 37 0 62 0 65 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.