OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS (STV2), LAUREA TIKKURILA > TERVEYDENHOITAJAKOULUTUS, MONIMUOTOTOTEUTUS, K18, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

Terveydenhoitajakoulutus, monimuotototeutus, K18, Tikkurila

Kevät 2018

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4 5
Hae nimellä: op 1 2 3 4 5 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 5S 1 1 2 1 2 1 2 1
ASIAKASLÄHTÖISEN HOITOTYÖN LÄHTÖKOHDAT
                                         
Asiakaslähtöisyys ja näyttöön perustuva hoitotyö 10
       
             
             
Ihmisen elimistön rakenne ja toiminta 5
       
             
             
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu I 15
       
             
             
300000300000000300000000
TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA KANSANSAIRAUKSIEN HOITOTYÖ
                                         
Pitkäaikaissairaan hoitotyö 10  
         
             
         
English for Health Care 5  
         
             
         
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu II 15  
         
             
         
030000003000000003000000
PÄÄTÖKSENTEKO KLIINISESSÄ HOITOTYÖSSÄ
                                         
Päätöksenteko akuuttihoitotyössä 10  
         
             
         
Mielenterveys-, kriisi- ja päihdehoitotyö 5  
         
             
         
Ammattitaitoa edistävä harjoittelu III 15  
         
             
         
030000003000000003000000
NURSING CARE IN THE PROMOTION OF CLIENT'S PARTICIPATION AND WELL-BEING AT DIFFERENT LIFE STAGES
                                         
Participation and Well-being at Different Life Stages 10    
           
             
     
Svenska i vården 5    
           
             
     
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                          
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                          
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kieli ja viestintä 5    
           
             
     
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                          
Suomen kielen suullinen taito 0                                          
IV Work Placement Promoting Vocational Skills and Workshops on Public Health Nursing 15    
           
             
     
003500000035000000035000
UUDISTUVA JA VAIKUTTAVA HOITOTYÖ
                                         
Johtajuus ja laadun hallinta hoitotyössä 5                                          
Uudistuva monialainen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 10                                          
VI Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu II 15                                          
000000000000000000000
TERVEYDENHOITAJATYÖN OSAAMINEN
                                         
Lasta odottavan perheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Lapsiperheen terveydenhoitotyö 5    
           
             
     
Työikäisen väestön ja ympäristön terveyden edistäminen 5                                          
Kouluikäisen ja opiskelijan terveyden edistäminen 5    
           
             
     
V Ammattitaitoa edistävä terveydenhoitotyön harjoittelu I 10    
           
             
     
002500000025000000025000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                         
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
       
             
             
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
         
             
         
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1                                          
Projektinhallinta ja viestintä 5
       
             
             
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5    
           
             
     
Opinnäytetyö 15                                          
725007020500070205000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 37 62 65 0 0 37 0 62 0 65 0 0 0 37 0 62 0 65 0 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.