OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SOSIONOMIKOULUTUS, RIKOSSEURAAMUSALA (SRV2), LAUREA TIKKURILA > SOSIONOMIKOULUTUS, RIKOSSEURAAMUSALA, S17, MONIMUOTOTOTEUTUS, TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, S17, monimuotototeutus, Tikkurila

Syksy 2017

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
RIKOSSEURAAMUSALAN ASIAKASTYÖ
                                   
Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 10
     
           
           
Asiakastyön harjoittelu 15
     
           
           
Rikosseuraamusalan englanti 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
300003000000030000000
RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ
                                   
Laillisuus rikosseuraamusalalla 10
     
           
           
Rangaistusjärjestelmät 5
     
           
           
Turvallisuus rikosseuraamusalalla 10
     
           
           
Svenska för brottspåföljdsbranschen 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
350003500000035000000
RIKOLLISUUTEEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Rikollinen käyttäytyminen ja siitä irrottautuminen 10  
       
           
       
Kuntoutus 5  
       
           
       
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15  
       
           
       
030000030000000300000
RIKOSSEURAAMUSALAN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN
                                   
Yrittäjyys 5    
         
           
   
Vastuullinen johtaminen työyhteisössä 5    
         
           
   
Rikosseuraamusalan lähiesimiestyö 5    
         
           
   
Syventävä harjoittelu 15    
         
           
   
003000000300000003000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Urasuunnittelu: ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu: työnhaku ja tulevaisuuden työ 2  
       
           
       
Urasuunnittelu: työelämäosaaminen 1    
         
           
   
Projektinhallinta ja viestintä 5
     
           
           
Tutkimus- ja kehittämismenetelmät 5  
       
           
       
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
771607070160070701600
MUU TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72 37 46 0 72 0 37 0 46 0 0 72 0 37 0 46 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.