OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SOSIONOMIKOULUTUS, RIKOSSEURAAMUSALA (SRV2), LAUREA TIKKURILA > SOSIONOMIKOULUTUS, RIKOSSEURAAMUSALA, S15, MONIMUOTOTOTEUTUS, TIKKURILA

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, S15, monimuotototeutus, Tikkurila

Syksy 2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 1 2 1 2 1
RIKOSSEURAAMUSALAN ASIAKASTYÖ
                                   
Asiakkaan kohtaaminen ja ammatillinen vuorovaikutus 10
     
           
           
Asiakastyön harjoittelu 15
     
           
           
Rikosseuraamusalan englanti 5
     
           
           
Englannin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
300003000000030000000
RIKOSSEURAAMUSJÄRJESTELMÄ
                                   
Laillisuus rikosseuraamusalalla 10
     
           
           
Rangaistusjärjestelmät 5
     
           
           
Turvallisuus rikosseuraamusalalla 10
     
           
           
Rikosseuraamusalan ruotsi 5
     
           
           
Ruotsin kielen osaamisen lähtötasotesti 0                                    
Ruotsin kielen suullinen taito 0                                    
Ruotsin kielen kirjallinen taito 0                                    
Suomen kieli ja viestintä 5
     
           
           
Suomen kielen suullinen taito 0                                    
Suomen kielen kirjallinen taito 0                                    
350003500000035000000
RIKOLLISUUTEEN VAIKUTTAMINEN
                                   
Rikollinen käyttäytyminen ja siitä irrottautuminen 10  
       
           
       
Kuntoutus 5  
       
           
       
Ammatillisten työmenetelmien harjoittelu 15  
       
           
       
030000030000000300000
PALVELULIIKETOIMINTA
                                   
Service as Business 5    
         
           
   
Managerial Work and Effective Communication in Organization 10    
         
           
   
Syventävä harjoittelu 15    
         
           
   
003000000300000003000
KEHITTÄMISOSAAJA JA TYÖELÄMÄN UUDISTAJA
                                   
Ammatillisen kehittymisen työvälineet 2
     
           
           
Urasuunnittelu 2  
       
           
       
Työelämätaidot 1    
         
           
   
Opinnäytetyö 15    
         
           
   
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet 5
     
           
           
Tutkimusmenetelmät 5  
       
           
       
771607070160070701600
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 72 37 46 0 72 0 37 0 46 0 0 72 0 37 0 46 0 0

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Opetussuunnitelman kuvaus on liitteenä.