OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SOSIONOMIKOULUTUS, RIKOSSEURAAMUSALA (SRV2), LAUREA TIKKURILA

Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala (SRV2), Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sosionomi, rikoseuraamusala (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot