OPETUSSUUNNITELMA
OPETUSSUUNNITELMAT > AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS, MONIMUOTO (ENNEN 2019 ALKANUT) > SRV2 SOSIONOMIKOULUTUS, RIKOSSEURAAMUSALA, LAUREA TIKKURILA
Ammattikorkeakoulututkintoon johtava koulutus, monimuoto (ennen 2019 alkanut)

SRV2 Sosionomikoulutus, rikosseuraamusala, Laurea Tikkurila
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, 210 op

Sosionomi, rikoseuraamusala (AMK)

  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot